Beoordelen meer/minderwerk

Op elk project krijgt de opdrachtgever te maken met meer- en minderwerk. Doorgaans betreft dit afwijkingen en wijzigingen op het bestek. Nimas beoordeelt dit meer- en minderwerk op rechtmatigheid en doelmatigheid. Dit varieert van het controleren van eenheidsprijzen tot het beoordelen en adviseren over claims, bijvoorbeeld bij stagnatie tijdens de uitvoering.  

Met dit beoordelen heeft Nimas reeds aanzienlijke ervaring opgedaan bij vele grote en middelgrote projecten. Indien nodig of gewenst zorgen wij ervoor dat er een meer- en minderwerkprocedure. Zodoende wordt meer- en minderwerk al direct in goede banen geleid.