Claimbehandeling

Opdrachtgevers worden vaak geconfronteerd met niet altijd terechte of te hoge claims van de opdrachtnemers. Nimas neemt deze claims in behandeling en kan contractueel en prijstechnisch de claims beoordelen en uitonderhandelen met de betreffende opdrachtnemer.