Haalbaarheidsstudies

Om te toetsen of het budget op de juiste manier is opgebouwd danwel op de juiste manier wordt besteed, kan Nimas een haalbaarheidsonderzoek doen voor u. Hieruit zal blijken of het budget voldoende dekking geeft om het project uit te kunnen voeren met de bijhorende risico’s en beheersmaatregelen.