Interim management

Indien er onverhoopt mensen wegvallen binnen een organisatie kan Nimas er voor zorgen dat het project doorgang vindt door middel van het inzetten van interim management.