Life cycle analyses

Life cycle-analyses zijn in deze maatschappij bijna niet meer weg te denken. Om reeds vooraf kosten en opbrengsten te optimaliseren kunnen op lange termijn de gemiddelde beheers- en onderhoudskosten dalen. Dit levert een aanzienlijke besparing op voor de lange termijn en voor mogelijke investeringen in de toekomst. Nimas heeft ruime ervaring met het opstellen van life cycle analyses.