Expertises

Standaardisatie van documenten voor kostenmanagement
Wij adviseren over documenten die het kostenmanagement vergemakkelijken, bijvoorbeeld de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK). Vrijwel elke (overheids)organisatie heeft een SSK-document of is bezig met de ontwikkeling ervan. Wij werken voor veel verschillende opdrachtgevers en zijn dus bekend met even zoveel SSK-modellen. Vanwege onze uitgebreide ervaring met SSK kunnen we ook u adviseren over uw model of assisteren bij het uitwerken van een model, toegesneden op uw organisatie. Ook houden wij ons bezig met budgetbeheer en nacalculatie.

Beoordelen meer/minderwerk (afwijkingen en wijzigingen op het bestek)
Het beoordelen van (en adviseren over) meer- en minderwerk, ofwel van afwijkingen en wijzigingen op het bestek, behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Dit varieert van het controleren van eenheidsprijzen tot het beoordelen en adviseren over claims, bijvoorbeeld bij stagnatie tijdens de uitvoering. Veel medewerkers van Nimas hebben meerdere jaren bij de aannemer gewerkt en kennen de kneepjes van het vak. Mocht u vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag voor u.

Opstellen en toetsen van kostenramingen in SSK formaat
Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van kostenramingen in het SSK-formaat. De ramingen zijn gebaseerd op ontwerpen variërend van enkele lijnen op een luchtfoto tot bestekswijzigingen tijdens de uitvoering. De globale SSK-raming is bij uitstek geschikt om richting te geven aan de vraag of het beoogde project financieel en technisch haalbaar is. Aan de orde komen vragen als: is de draagkracht van de ondergrond voldoende, komen er verontreinigde materialen vrij, zijn uitgangspunten helder, wat zijn de risico’s van het project, is een variantenstudie wenselijk? In het SSK-model komen al deze zaken aan bod en krijgt u een helder en gemotiveerd overzicht van de verwachte kosten van een project, wat houvast biedt bij de besluitvorming.