Missie

Nimas streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en efficiëntie voor haar opdrachtgevers. Daarbij houdt Nimas rekening met de verschillende belangen van de verschillende partijen; als onafhankelijk bureau is Nimas te allen tijde gericht op wat redelijk en billijk is voor alle betrokkenen.