Project Randweg ‘s Hertogenbosch

‘s Hertogenbosch is grotendeels voorzien van een rondweg. Aan de zuidzijde ontbreekt deze echter nog. In het project ‘Randweg ‘s Hertogenbosch’ wordt het ontbrekende stuk gerealiseerd. Nauw verbonden met het Randweg-project zijn de projecten ‘Paleiskwartier’, ‘Willemspoort’, ‘Aanleg Weidonkpark’ en ‘Jeroen Bosch Ziekenhuis’.
 
Nimas adviseert en ondersteunt de opdrachtgever, de gemeente ‘s Hertogenbosch, op het gebied van kostenmanagement van het Randweg-project en de overige projecten. Vanaf het allereerste begin zijn we betrokken bij het opstellen en toetsen van de ramingen in de verschillende fasen van het project. Het project bevindt zich momenteel in de realisatiefase.