Ramingen en begrotingen

Voor elke fase van een project maakt Nimas een raming of begroting voor u, op elk gewenst niveau. De ramingen kunnen wij presenteren als SSK-raming met de daarbij behorende risico-inschattingen en marktprognoses. Voor het opstellen van de begrotingen en ramingen maken wij gebruik van onze kengetallen- en kosten-databases.