Second opinion

Om zekerheid te krijgen dat een begroting of raming van uw eigen bedrijfsbureau of een mogelijke derde partij prijseconomisch verantwoord is opgesteld, kunt u bij Nimas een second opinion inwinnen. Nimas zal als onafhankelijke partij de begroting of raming beoordelen. In een rapportage leggen wij onze opmerkingen, conclusies en aanbevelingen voor u vast.